Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie en bestellingen van S.A.M. Producties en derhalve Silent Disco NOX zoals offertes, facturen en overeenkomsten voor verhuur, verkoop, producten en diensten. S.A.M. Producties kan ten alle tijden de voorwaarden wijzigen, die wijzigingen zijn uiteraard niet geldig voor reeds gesloten overeenkomsten. Op alle communicatie en bestellingen, zoals offertes, diensten, facturen en overeenkomsten etc. is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgeverwoonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europese koopverdrag.

Bestel- en annuleringstermijn
Annuleren met volledige restitutie kan tot 36 uur voor de aanvang van de huurperiode. Bij een annulering onder de 36 uur voor aanvang van de huurperiode is een betalingsplicht van 50% van het bestelbedrag van kracht. Bij al onze bestellingen begint de huurperiode bij het aflevermoment. Op nationale feestdagen kan annuleren nog tot maximaal 48 uur voor aanvang van de huurperiode. Een annulering wordt telefonisch (06-51592559) doorgegeven.

Offertes kunnen altijd door beide partijen geannuleerd of gewijzigd worden. In het geval van een geplaatste bestelling zal S.A.M. Producties altijd haar best doen deze bestelling mogelijk te maken. Echter is S.A.M. Producties afhankelijk van voorraad en beschikbaarheid voor het verhuren van materiaal en/of het bezorgen en ophalen van materiaal.

Betaling
In het geval van een particuliere bestelling vindt de betaling plaats voorafgaand aan de levering van de materialen, tenzij anders overeengekomen. In het geval van een zakelijke bestelling vindt facturering en betaling altijd achteraf plaats. S.A.M. Producties brengt geen borg in rekening, tenzij anders overlegd. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, per persoon per bestelling en inclusief BTW. In het geval van betaling naderhand geldt onze betalingstermijn van 14 dagen na de factureringsdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft stuurt S.A.M. Producties eenmaal een herinnering. Wordt betaling alsnog geweigerd, is S.A.M. Producties genoodzaakt om juridische vervolgstappen te zetten.

Schade
Indien materiaal ontbreekt of beschadigd is, is de klant verplicht aan onderstaande vergoeding(en) te voldoen:

Koptelefoon standaard: €35,00
Koptelefoon evenement: €45,00
Zender standaard: €50,00
Zender evenement: €175,00
Opslagbak evenement: €35,00
Kabels: AUX – AUX: €5,00
AUX – Stereo: €5,00
Zender standaard stekker: €10,00
Zender evenement stekker: €15,00
Microfoontje zender evenement: €15,00

Staat van het gehuurde
S.A.M. Producties streeft ernaar alle bestellingen zorgvuldig te controleren, schoonmaken en bezorgen. Van de klant wordt ook verwacht dat de materialen voor levering en bij ophalen zorgvuldig worden gecontroleerd. S.A.M. Producties levert een pakbon bij de bestelling, welke door beide partijen wordt ondertekend. Daarnaast wordt van de klant verwacht dat het materiaal compleet en in de geleverde verpakking wordt geretourneerd. Mocht iets niet naar behoeve werken of beschadigd zijn, dient dit bij het moment van ophalen aan een medewerker van S.A.M. Producties tbv Silent Disco NOX worden gemeld. S.A.M. Producties streeft er altijd naar samen met de klant een oplossing te vinden. Het is niet toegestaan voor de klant om zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de producten, evenals de producten zelf op te laden, tenzij anders overeengekomen. Het is ook niet toegestaan om stickers op de apparatuur te plakken. Kosten van het schoonmaken hiervan worden op de klant verhaald. Indien de schade aan het materiaal tijdens de huurperiode van de klant is aangebracht, zijn de kosten van de vervanging voor de klant. Kleine gebruikssporen, zoals krasjes, vallen hier niet onder. Bij enig vermoeden van misbruik heeft S.A.M. Producties daarnaast het recht om de huur per direct op te zeggen en de gehuurde apparatuur in beslag te nemen, zonder restitutie. Als laatste is het niet toegestaan de gehuurde apparatuur door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming.

Retourneren
In het geval dat een medewerker van S.A.M. Producties tbv Silent Disco NOX het materiaal komt brengen, wordt verwacht dat de klant of een bekende van de klant aanwezig is op het doorgegeven adres om de bestelling in ontvangst te nemen binnen het hiervoor afgesproken tijdvak. Daarnaast draagt de klant er zorg voor dat de bestelling netjes en compleet klaar staat voor retournering bij aanvang van het afgesproken tijdvak op het doorgegeven adres. Indien de klant in een flatgebouw of appartementencomplex woont, dient de klant naar beneden te komen om de bestelling in ontvangst te nemen of retour te geven.

Inbeslagname
Mocht de apparatuur tijdens de huurperiode in beslag worden genomen door de politie of andere instanties, dan zijn alle bijkomstige kosten voor de klant. Deze kosten worden vastgesteld door S.A.M. Producties.

Faillissement
Indien de klant of diens bedrijf failliet wordt verklaard of indien er sprake is van een inbeslagname van onder andere onze apparatuur, vervalt de huurovereenkomst en mag S.A.M. Producties per direct haar spullen komen ophalen zonder juridische tussenkomst en met totale medewerking van de huurder.

Aansprakelijkheid
Vanaf het moment dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt ligt de volledige aansprakelijkheid bij de huurder. Vanaf dit moment staan alle prijzen vast (inclusief staffelprijzen).

Verzekering
Schade aan de apparatuur valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de huurder.

Geheimhouding
Van haar klanten verwacht S.A.M. Producties dat met alle afspraken over prijsstelling en eventuele staffelkorting of barterdeals discreet zal worden omgegaan binnen de organisatie of door de persoon.

Tevredenheid
Voor klanten is er altijd de mogelijk tot het geven van feedback en het achterlaten van een review. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het direct contact opnemen in het geval van een klacht. S.A.M. Producties zal dan haar uiterste best doen tot het oplossen van dit geschil. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zullen de partijen samen op zoek naar een geschikte bemiddelaar. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

S.A.M. Producties (Silent Disco NOX)
Zandhofsestraat 36
3572 GH Utrecht
06-51592559
KvKnr: 83780823